Βιογραφικό – Δέσποινα Σκάλκου – Ψυχοθεραπεύτρια

Η Δέσποινα Σκάλκου είναι πτυχιούχος Ψυχολόγος, και θεραπεύτρια της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.

Παρέχει ατόμικη θεραπεία ενηλίκων.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της, στη Ψυχολογία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (BSc), στη διάρκεια των οποίων ολοκλήρωσε τη πρακτική της άσκηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, των Ιωάννίνων. Επίσης ειδικεύτηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ολλανδία (MSc, Leiden University, Τhe Netherlands), στο τμήμα Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη Κλινική Ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή ειδικεύεται στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης της ΕΕΓΣΨ, στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, στη Θεσσαλονίκη).

Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα της Κλινικής εκπαίδευσης στη Ψυχική υγεία, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έχει παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο, στη Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και στις Βασικές αρχές Ψυχοθεραπείας-Ψυχοπαθολογίας, στο Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.