Σύνδεσμοι

Εταιρείες Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και συναφών ψυχοθεραπειών:

Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας: www.gacbp.com

Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τις Συμπεριφορικές και Γνωστικές Θεραπείες: www.eabct.eu

Academy of Cognitive Therapy: www.academyofct.org

American Institute for Cognitive Therapy: www.cognitivetherapynyc.com

International Association for Cognitive Psychotherapy: www.the-iacp.com

Άλλες χρήσιμος ισοτσελίδες:

Πληροφορίες για την ψυχική υγεία και τη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία: www.stress.gr

Πληροφορίες για τη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από το Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy: https://beckinstitute.org/get-informed/

Πληροφορίες για τη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία: http://www.nacbt.org/

Πληροφορίες για τη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία: www.mindovermood.com

Πληροφορίες για τη κατάθλιψη:

https://www.psycom.net/depression.central.html

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml

https://feelinggood.com/

https://beckinstitute.org/

Πληροφορίες για το άγχος:

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml

https://adaa.org/

https://www.ocdonline.com/

Πληροφορίες αυτοβοήθειας: www.getselfhelp.co.uk